Temps de Suport Mutu

Hola solidàries,

Ja fa una setmana que estem confinades a les nostres cases, i les xarxes de suport s’han estès pertot arreu, organitzant la resposta des de baix i recordant les que sempre oblida l’Estat. Moltes són les persones que s’han sumat a les xarxes i que han vist en l’autoorganització veïnal l’eina per sobreviure. Ara prenen força aquelles paraules que ens recorden que no són les espècies que lluiten entre elles les que més progressen, sota la “llei de la jungla”, sinó les que cooperen entre elles i treballen com a comunitat.

Pot ser que ens sentim una mica faltes de tasques dins d’aquestes plataformes: una vegada feta la difusió i creats els materials i protocols, som moltes mans solidàries i no tantes demandes. Però hem de recordar que això va per llarg. Sent optimistes estarem un mes confinades: per aquesta raó volem recordar que això és una carrera de fons i que les necessitats segurament creixeran a mesura que avanci la quarantena, sobretot en les tasques emocionals i de cures. És important estar organitzades per a poder donar respostes contundents quan siguin necessàries.

La gent, en general, estem responent amb una actitud impecable en la gran majoria de casos, respectant totes les premisses de seguretat. Per això costa d’entendre que l’Estat estigui més preocupat en multar i controlar les eixides de les nostres cases que en promoure mesures necessàries, com les que demanda el “Pla de Xoc Social”, o en crear més hospitals. Nosaltres estem complint, toca que elles compleixin. Aquestes xarxes solidàries seran el teixit social per a articular la resposta al seu oblit i abandonament: la responsabilitat comunitària és no deixar ningú enrere. Nosaltres ho tenim clar.

Per salut i dignitat,
Prou abusos policials!
Força a les Xarxes de Suport Mutu!

..

Hola solidarias,

Hace ya una semana que estamos confinadas en nuestras casas y las redes de apoyo se han extendido por todas partes, organizando la respuesta desde abajo y acordándose de quienes siempre se olvida el Estado. Muchas son las personas que se han sumado a estas redes y que han visto en la autoorganización vecinal la herramienta para sobrevivir. Ahora cogen fuerza aquellas palabras que nos recuerdan que no son las especies que luchan entre ellas las que más progresan bajo la “ley de la jungla”, sino las que cooperan entre ellas y trabajan en comunidad.

Puede que en ocasiones nos sintamos un poco carentes de tareas dentro de estas plataformas: una vez hecha la difusión y creados los materiales y protocolos, somos muchas las manos solidarias y no tantas las demandas. Pero tenemos que recordar que esto va para largo. Siendo optimistas estaremos un mes en confinamiento: por esta razón queremos recordar que esto es una carrera de fondo y que las necesidades seguramente crecerán a medida que avance la cuarentena, sobre todo las tareas de cuidados y emocionales. Es importante mantener la organización para poder dar respuestas contundentes cuando sean necesarias.

La gente, en general, estamos respondiendo con una actitud impecable en la gran mayoría de los casos, respetando todas las premisas de seguridad. Por eso, cuesta de entender que el Estado esté más preocupado en multar y controlar las salidas de nuestras casas que en promover medidas necesarias, como las que pide el “Plan de Choque Social”, o en crear más hospitales.

Nosotras estamos cumpliendo, toca que cumplan ellos. Estas redes solidarias serán el tejido social para articular la respuesta a su olvido y abandono: la responsabilidad comunitaria consiste en no dejar a nadie en el camino. Nosotras lo tenemos claro.

Por salud y dignidad,
¡Basta de abusos policiales!
¡Fuerza a las Redes de Apoyo Mutuo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *